Връзки към станици на институции и организации

  1. Министерство на труда и социалната политика
  2. Агенция за хората с увреждания
  3. Агенция за социално подпомагане
  4. Център за психологически изследвания
  5. Министерство на здравеопазването
  6. Съюз на глухите в България
  7. Съюз на слепите в България
  8. Съюз на инвалидите в България

 

Наши партньори: