Инвалидна количка под наем

Условия:

Заплаща се депозит в размер на 180 лв., при наемането на инвалидната количка.
Наемът на инвалидната количка е по 4 лева на ден, като минималния срок за наемане на помощното средство е 5 календарни дни.
Връщането на на инвалидната количка трябва да бъде във вида, в който е била наета, без повреди и почистена.
В случай, че инвалидната количка се връща с повреди, то те се оценяват според „Ценовата листа на частите, консумативите и услугите“ на фирма „ДАЯ“ ЕООД и се приспада сумата съответстваща на повредата.
При връщане на инвалидната количка от депозита, оставен за нея при получаването и се приспадат сумата от сбора на наемните дни и сумата от евентуалните повреди и/или замърсяване. В случай, че наемната сума е по-голяма от оставения депозит, то разликата се доплаща.