Патерици и бастуни под наем

Условия:

Заплаща се депозит в размер на 20 лв. за 1 брой патерица или бастун.
Наемът е по 1 лв. на ден за 1 брой патерица или бастун, като минималния срок за наемане на помощното средство е 5 календарни дни.
При задържането и използването на помощното средство за повече от 20 календарни дни наемът на ден за 1 брой патерица или бастун ще бъде по 0.50 лв.
Връщането на помощното средство трябва да бъде във вида, в който е било наето, без повреди и почистено.
В случай, че помощното средство се връща с повреди, то те се оценяват според „Ценовата листа на частите, консумативите и услугите“ на фирма „ДАЯ“ ЕООД и се приспада сумата съответстваща на повредата.
При замърсено и непочистено помощно средство се удържат 5 лв.
При връщане на помощното средство от депозита, оставен за него при получаването му се приспадат сумата от сбора на наемните дни и сумата от евентуалните повреди и/или замърсяване. В случай, че наемната сума е по-голяма от оставения депозит, то разликата се доплаща.