Устройство за изкачване на инвалидни колички по стълби под наем

С това устройство може да узаконите обекти пред ДАГ и ДНСК като вариант за осигуряване на достъпна среда. 

За изготвяне на оферта за тази услуга, моля свържете се с нас на тел: 0887 937 668

При наемане на устройството за персонално използване, даваме възможност за два варианта:

I – Дава се под наем заедно с наш обслужващ човек-оператор, като наемната цена се определя индивидуално.
В този случай наемателят не оставя депозит при наемането и няма никаква отговорност при експлоатацията на устройството;

II – Дава се под наем, като задължително условие е обслужващият човек-оператор да е минал курс по правилна експлоатация на устройството. Това обучение се предлага безплатно от нашата фирма.
Наемната цена и депозита, който трябва да се остави при наемането се определят индивидуално, според експлоатацията на устройството и договореността между страните.
Връщането на изкачващото устройство трябва да бъде във вида, в който е било наето, без повреда и почистено.
В случай, че изкачващото устройство се връща с повреди, то те се оценяват според „Ценовата листа на частите, консумативите и услугите“ на фирма „ДАЯ“ ЕООД и се приспада сумата съответстваща на повредата. При замърсено и непочистено помощно средство се удържат 50 лв.
При връщане на устройството от депозита, оставено за него при получаването му се приспадат сумата от сбора на наемните дни и сумата от евентуалните повреди и/или замърсяване.

За изготвяне на индивидуална оферта за наем, моля свържете се с нас на тел:

0887 937 668

Видео: