БЛАГОДАРСТВЕНО ПОСМО от инж. Петър Моллов, Заместник-кмет на Столична община – район „Искър“

През месец август 2016 година администрацията на район „Искър“ закупи изкачващо устройство за
инвалидни колички Liftkar PTR от фирма „ДАЯ“ ЕООД. Средствата за покупката бяха дарени от държавно предприятие „Управление на въздушното движение“. Устройството се указа изключително удачно за допълване на транспортната услуга със специализиран Микробус, която район „Искър“ предоставя за хора с увреждания на двигателния апарат по проект „Хиляди истории и една мечта“.
Достъпът до асансьорите в повечето жилищни блокове в района се възпрепятства от стълби, които са трудно преодолими, а в някои случаи и непреодолими за хората с увреждания. Закупеното устройство ни даде възможност за справяне с този проблем.
Изключително сме благодарни на държавно предприятие „Управление на въздушното движение“ за предоставеното ни дарение и на фирма „ДАЯ“ ЕООД за коректното отношение при придобиване на изкачващото устройство за и обучението на нашият състав за неговото ползване.

Инж. Петър Моллов, Заместник-кмет на Столична община – район „Искър“.