Безплатно получаване

ДАЯ ЕООД Е ЛИЦЕНЗИРАНА ФИРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

БЕЗПЛАТНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА , като:

инвалидни колички, тоалетни столове, столове за баня, комбинирани тоалетни столове, ходилки/проходилки/, подлакътни патерици тип канадки, подмишечни патерици, бастуни, три и четириопорни бастуни, антидекубитални дюшеци за лежащоболни, антидекубитални възглавници и други помощни средства и резервни части и консумативи за всички изброени по-горе медицински изделия и помощни средства за хората с увреждане.

За безплатно получаване на медицински изделия и помощни средства от „ДАЯ” ЕООД е необходимо да се извървят няколко стъпки , а те са:

I – да ни се обадите или посетите в нашите офис-магазини /в раздел „Контакти“ ще ни видете/

Добре дошли!

Ще представим и предадем опита си на Вас и заедно ще изберем, пробваме и обсъдим различните качества на предлаганите на пазара помощни средства за хората с увреждания. Ще Ви насочим кой ще бъде най-добрия избор за Вас и за човека който би използвал дадения продукт. Ще Ви обясним подробно за Вашия индивидуален подход към процедурата за отпускане на целевата помощ от „Социално подпомагане“.

За да спестите време, ние ще Ви съдействаме с изготвянето на необходимата документация за кандидатстване пред „Социално подпомагане! 

При желание от Ваша страна да продължите по процедурата сами, без наша помощ е необходимо да минете на следващия етап, а това е:

II – като посетите личният си лекар.

Личния лекар издава Направление до оторизирана лекарска комисия ЛКК – ортопедична, неврологична, хирургична или друга според заболяването. Препоръчително е  да издаде медицинска бележка, в която да сe впише диагнозата и моментното състояние на човека.

III – като посетите оторизирана лекарска комисия /ЛКК/ според заболяването, например:
Неврологична ЛКК, Ортопедична ЛКК, Хирургична ЛКК, Онкологична ЛКК, УНГ и т.н.

Необходимите документи за пред комисията са:

Направлението от личният лекар, копие от личната карта и/или копие от епикриза, ТЕЛК или друг медицински документ, в който е видно състоянието и диагнозата на болния и комисията издава Медицински протокол, който се представя пред “Социално подпомагане”. Не е задължително човека с увреждане да има Експертно решение /ТЕЛК/ с група инвалидност. Необходимо е наличието на увреждане, за което се полагат помощни средства, според Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППИЗХУ.

Лицето с увреждане трябва да има наличие на медицински индикации, удостоверяващи постоянна нужда от помощни средства. Такива индикации са:

– Частична или пълна парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. При такива увреждания се полагат: Инвалидни колички, Тоалетен стол, Стол за баня или Комбиниран стол за тоалет и баня;

– Увреждане на долни и горни крайници, което не позволява самостоятелното използване на обикновенните инвалидни колички, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка. При такова увреждане се полага: Акумулаторна инвалидна количка;

– При болни с тежки неврологични заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези,онко болни, будна кома,терминално болни, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза. При такива увреждания се полагат: Антидекубитален дюшек и Антидекубитална възглавница;

– Увреждания, удостоверяващи постоянната нужда от тях. При такива увреждания се полагат: Патерици, бастуни, проходилки, бели и сензорни бастуни за слепи лица.
В случаите когато имате ТЕЛК Решение и на него са изписани необходимите помощни средства, не са необходими НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар, както и Медицински протокол на ЛКК, а направо това решение се представя пред “Социално подпомагане” за отпускане на целевата помощ.

IV – като посетите дирекция “Социално подпомагане” към общината по постоянен адрес на лицето /по лична карта/.

Там след попълване на молба–декларация /образец, дава се от службата/ и предоставяне на Медицинският протокол от ЛКК или Експертното решение на ТЕЛК, както и личната карта на лицето, за което ще са помощните средства. Социалната служба в двуседмичен срок издава Заповед за отпускане на парични средства за закупуване на нужните помощните средства.

СПИСЪК НА ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ЩЕ НАМЕРИТЕ В РАЗДЕЛ Адреси на ДСП В САЙТА!

С издадената Заповед от дирекция „Социално подпомагане”, лицето има законовото право да получи целевата парична помощ. За получаването на сумата от социално подпомагане, ще Ви е необходимо /по тяхно изискване/ да представите банкова сметка на името на човека с увреждане или да посочите пощенски клон където да бъдат преведени парите. Отделните дирекции имат различен подход при изплащането на сумата.

Целевата помощ се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на издаването на заповедта. Вижте тук: Лимитни цени на целевата помощ
В срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция „Социално подпомагане“ фактура и касова бележка за закупеното помощно средство заедно с приемно-предавателния протокол за получаване на изделието.
Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение до 30 дни след певода на парите, възстановяват пълния размер на помощта към „Социално подпомагане“.
Допълнителна информация!

  • Медицински протокол се издава от медицински заведения, които имат такива оторизирани лекарски комисии.
  • Някои от така наречените „стъпки“ могат да се спестят, според индивидуалността на случая, а за това ще Ви информираме ние!
  • Може да ни се обадите на тел: 0887 937 668 или на телефоните публикувани в раздела „Контакти“ за да Ви информираме къде най-близко до Вас има такива лекарски комисии /ЛКК/.
  • При невъзможност да изчакате времето на този ред за „Безплатно получаване“, защото в най-добрия случай минават около месец-дава, за Ваше улеснение Ви предоставяме нужните помощни средства срещу сума във вид на капаро за съответното изделие. След изплащане на парите от „Социално подпомагане“, Вие ни доплащате останалата окончателна сума и ние Ви издаваме фактура и протокол, които да представите и да се отчетете в „Социално подпомагане“. Моля да се свържете с нас на нашите контакти, за да Ви информираме за „Капарото“ на отделните помощни средства.
  • Трябва да се знае, че всеки случай е индивидуален и възникват много въпроси преди и по време на процедурата за отпускане на средствата, ето защо ние от фирма „ДАЯ“ ЩЕ СМЕ ИЗЦЯЛО ДО ВАС по всяко време и ЩЕ ВИ ПОМАГАМЕ И КОНСУЛТИРАМЕ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, не само защото това ни влиза в задълженията като лицензирана фирма от МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, а и за това защото СПАЗВАМЕ ЕТИЧНО-МОРАЛНИЯ НЕПИСАН ЗАКОН И ОТДАВАМЕ ЧОВЕШКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС!
  • Вижте как може да ползвате отстъпка при закупуване на помощни средства тук: ОТСТЪПКА !!!