Вземете Антидекубитален дюшек предварително!

Aнтидекубиталните дюшеци се отпускат безплатно за лежащоболни при следните заболявания: неврологични заболявания придружени с хемипарези или квадрипарези, будна кома, усложнени невромускулни или други заболявания довели до принудително залежаване в една и съща поза, терминално болни.

За безплатно получаване на медицински изделия и помощни средства от ДАЯ ЕООД е необходимо да се извървят няколко „ стъпки ”. Свържете се с нас на тел: 02 967 66 87 и ние ще Ви обясним подробно как може да се възползвате от процедурата за отпускане на парична помощ за закупуване на помощни средства.

За да спестите време, ние ще Ви помогнем с изготвянето на необходимата документация за кандидатстване пред „Социално подпомагане! 

При невъзможност да изчакате времето на реда за „Безплатно получаване“, защото в най-добрия случай минават около месец-дава, за Ваше улеснение Ви предоставяме възможност да получите предварително Антидекубитален дюшек, преди отпускане на парите от Социалните служби срещу сума във вид на капаро на стойност 150 лв.

След изплащане на парите от „Социално подпомагане“, които са в размер на 372 лв, Вие ни доплащате останалата окончателна сума от 222 лв. и ние Ви издаваме фактура и протокол, които да представите и да се отчетете в „Социално подпомагане“.

Примерен вид на дюшека:

Антидекубитален дюшек RICANT