Вземете Инвалидна количка предварително!

Инвалидни колички се отпускат при частична или пълна парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.

За безплатно получаване на медицински изделия и помощни средства от ДАЯ ЕООД е необходимо да се извървят няколко „ стъпки ”. Свържете се с нас на тел: 02 967 66 87 и ние ще Ви обясним подробно как може да се възползвате от процедурата за отпускане на парична помощ за закупуване на помощни средства.

За да спестите време, ние ще Ви помогнем с изготвянето на необходимата документация за кандидатстване пред „Социално подпомагане! 

При невъзможност да изчакате времето на реда за „Безплатно получаване“, защото в най-добрия случай минават около месец-дава, за Ваше улеснение Ви предоставяме възможност да получите предварително Инвалидна количка, преди отпускане на парите от Социалните служби срещу сума във вид на капаро на стойност 250 лв. 

След изплащане на парите от „Социално подпомагане“, които са в размер на 486 лв, Вие ни доплащате останалата окончателна сума от 236 лв. и ние Ви издаваме фактура и протокол, които да представите и да се отчетете в „Социално подпомагане“.

Примерен вид на количката:

Инвалидна количка We care 6565