Имам право – Приложение № 7

Основанието за отпускане на целева помощ от Агенция „Социално подпомагане“ /АСП/е описано в Правилника за приложение на Закон за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/, и по конкретно в Приложение № 7към чл. 40, ал. 1 от ППИЗХУ. В този документ е регламентирано кои са медицинските условия, необходимите медицински документи и сроковете за използване на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ.

За безплатно получаване на медицински изделия и помощни средства от ДАЯ ЕООД е необходимо да се извървят няколко „ стъпки ”. Свържете се с нас на тел: 02 967 66 87 и ние ще Ви обясним подробно как може да се възползвате от процедурата за отпускане на парична помощ за закупуване на помощни средства.

За да спестите време, ние ще Ви помогнем с изготвянето на необходимата документация за кандидатстване пред „Социално подпомагане!