Паркинсонова болест

  1. Какво представлява Паркинсоновата болест?

  2. Рискови фактори.

  3. Каква рехабилитация може да се проведе?

  4. Какви помощни средства може да се използват?

 

Какво представлява Паркинсоновата болест?

При паркинсоновата болест е нарушен баланса на невротрансмитерите в неостриатума. Боледуват хора от 20 до 80 години, възрастта от 20 до 40 години се счита за ранна, а между 40 – 80 години е късна. По-често страдат мъжете, а като съотношение мъже-жени е 3:2. С повишен риск са хора занимаващи се със земеделска работа, имащи контакт с пестициди и хербициди. Причини  за получаване на първичен, идеопатичен паркинсон са: генитични, оксидативен стрес, токсични, медиаторен дисбаланс.

 

Рискови фактори.

  • Първични причинигенитични, оксидативен стрес, токсични, медиаторен дисбаланс.
  • Вторични причиниинфекции, съдови процеси, интоксикации, черепно-мозъчни травми, тумори на мозъка, пол, възраст и др.

Клинична картина: Заболяването започва с болки в гърба, рамения пояс и шията, скованост и непохватност в засегнатите крайници. Постепенно се появяват статичен тремор, ригидност, брадикинезия, хипокинезия и постурална нестабилност.

*Статичен тремор (тремор в покой) Установява се в 70% от болните с Паркинсон. При активни движения и сън, засилва се при стрес и тревога.

*Ригидност – Представлява сравнително постоянен повишен мускулен тонус, който се появява като съпротивление при пасивни движения на мускулите.

*Брадикинезия – Проявява се със забавяне на движенията.

*Походка – Забавена, с малки крачки, влачене на ходилата, липсват нормални синкинезии.

*Пулсионни феномени – При рязко тласкане на тялото в посока напред болния залита напред и прави бързи малки крачки, за да не падне.

*Нарушена поза – Наблюдава се типична поза, т.е. главата наведена напред, бедрата и коленете образуват тъп ъгъл, лактите са сгънати, пръстите са сгънати в основата на фалангите, приведени към тялото.

 

Каква рехабилитация може да се проведе?

Физиотерапевтичнта програма включва:

  • Кинезитерапия:

* лечебен масаж

* пасивни упражнения

*лечение чрез положение

*дихателни упражнения

*релаксиращи упражнения

*упражнения по анатомичен признак

*упражнения от затворена кинетична верига

*упражнения срещу обременяване

* упражнения от ПНМУ

*упражнения за равновесие и кординация

*упражнения за преодоляване на брадикинезията

*упражнения за лицевата мускулатура

*упражнения на уреди и с уреди

*упражнения от ДЕЖ

*игри, танци, разходки и туризъм

*упражнения във водна среда

  • Физиотерапия:

*електростимулации на долните крайници

*нискочестотно импулсно магнитно поле, интерферентни токове, фонофореза с УЗ, синусоидално модулирани токове (на гръб и кръст)

*общи и частични хвойнови и газови вани

*термотерапия – с цел намаляване на ригидно повишения мускулен тонус

* парафинови апликации, hot packs, озокерит и др.

* криотерапия с ледено блокче или cold packs

  • Ерготерапия:

Ерготерапевтичното обслужване при Паркинсонова болест зависи от клиента и етапа на заболяването. Ерготерапевтичната програма обезпечава стратегията, обучението на пациента и семейството му, подходящата околна среда и нужната промяна в извършените от него задачи и обществената му активност. По време на началните етапи на заболяването, ерготерапията препоръчва една подходяща ежедневна рутинна програма, зависеща най- вече от размера на движение на клиента. Препоръчва се да се извършва ежедневни краткотрайни упрайнения с продължителност от 5 до 10 мин., което е по-добре отколкото по-продължителни натоварвания, примерно само три пъти седмично. Сред упражненията трябва да има такива за гъвканост на тялото и за екстензия на трупа. Промяна при извършването на домакинска работа  може да се ограничи тремора, например при използване на специални дръжки за ядене и принадлежности за писане затруднено е също обличането като се приготвят дрехи с връзки, копчета или ципове. Трябва да се направят промени в дома отстраняване на килимите от пода, за да не се препъва походката в тях, да се преместят мебелите и да се прилепят към стената за да се намалят препятствията из стаята, столовете, трябва да имат облегалки за ръцете за да позволят на клиента да се подпира, банята и тоалетната да са с парапети за придържане, а тоалетната чиния да е повдигната по-високо. Тъй-като уморяемостта е основен симптом, пациентите трябва да свикнат да си правят чести почивки през деня.

 

Какви помощни средства можем да ползваме?

В зависимост от етпа на заболяването може да се използват следните помощни средства:

През ранния етап: бастун, патерици-канадка/ки, проходилка, три или четириопорен бастуни други помощни средства.

През късния етап: инвалидна количка, столове за тоалет и баня, антидекубитлен дюшек, антидекубитална възглавница и други помощни средства.

Примерни упражнения при Паркинсонова болест: ???

 

 

 

 

 

Използвана литература:Физиотерапия при неврологични заболявания проф.В.Желев,Ерготерапия част втора проф.Иван Топузов,Основи на физикалната медицина,физикална терапия и рехабилитация проф.Ивет Колева.