Апарати за кръвно налягане

Кръвно налягане е налягането на артериите в големия кръг на кръвообращението между систола (фаза на изтласкване на кръвта от сърцето) и диастола (фаза на пълнене на сърцето) и се отчита като стойността при тези две фази, при което първо се казва систолното и после диастолното налягане, напр. 140/80.
За остоиностяването на кръвното налягане се използват АПАРАТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ.

Показване на всички 5 резултата