АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ SENDO Primo

35.00лв.

 • Механичен апарат за измерване на кръвно налягане.
 • За самостоятелно измерване.
 • Прикачена помпа.
 • Прикачен стетоскоп.
 • Голям дисплей.
 • Големи цифри.
 • По-ясен звук /специална високопроводима мембрана на стетоскопа/.
 • Маншет удобен за поставяне с една ръка.
 • Метален корпус за най-добра защита на прецизния механизъм.
 • Филтър срещу прах и твърди частици.
 • Изключително лесен и удобен за използване – с една ръка.
 • Гаранция – 2 години.
 • Производител – Япония.

Описание

СГЛОБЯВАНЕ НА АПАРАТА:
Съединете тръбичките към манометъра и главата на стетоскопа.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ:
1. Седнете удобно на стол с изправен гръб, стъпете с двата крака на земята. Поставете лявата си ръка на маса в леко присвито положение.
2. Измерването се извършва от вътрешната страна на ръката, на 2.5 – 3 см над лакътя. Почувствайте пулса на артерията с върха на показалеца си.
3. Плъзнете отворения маншет през ръката си, докато долният край не достигне 3 см от лакътя.
4. Уверете се, че накрайникът на стетоскопа е точно върху артерията от вътрешната страна на ръката.
5. По време на измерването маншетът трябва да е на нивото на сърцето.
6. Затегнете вентила на помпата в посока на часовниковата стрелка.
7. Започнете да напомпвате маншета, докато звукът от пулса не изчезне.
8. Бавно развийте вентила на помпата в посока, обратна на часовниковата стрелка, така че показанията на манометъра да падат с 2-3 деления в секунда.
9. С помощта на стетоскопа доловете пулса от артерията. Когато чуете първите удари на сърцето, засечете показанията на манометъра. Това е систоличното налягане (горната граница). Когато звукът изчезне, показанието на манометъра съвпада с диастоличното налягане (долната граница).
Кръвното налягане варира непрекъснато в рамките на деня. То се влияе от много фактори.
При никакви обстоятелства не разглобявайте апарата и не се опитвайте да го поправяте сами.
Съхранявайте и използвайте апарата на чисто място, без допир до коса и дрехи.
ВНИМАНИЕ:
– Апаратът съдържа високо прецизни части.
– Не съхранявайте апарата при екстремни температури, влажност и пряка слънчева светлина.
– Не допускайте изпускане на апарата ил исилни удари върху него.
– Предпазвайте апарата от прах.
– Не разглобявайте апарата.
– Не пробилайте маншета, помпата или въздуховодите.
– Не напомпвайте манометъра повече от 300 единици.
– Винаги изпускайте напълно въздуха от маншета.
– Апаратът епредназначен за измерване на кръвното налягане, в домашни условия, а не за поставяне на диагноза и лечение.
– Съхранявайте апарата в предвидения калъф.
– Препоръчва се калибриране на апарата в лицерзирана лаборатория на всеки две години.