Бастун за незрящи (бял бастун)

18.00лв.

Бастунът за незрящи е помощно средство за придвижване и сигнализиране, използван от хора с частично увредено зрение или напълно слепи.

Основната функция на това помощно средство е осезателна. С него лицето опипва и разучава настилката и предметите пред себе си. По този начин незрящия осигурява известна безопасност при придвижването си особено в градска среда. Белият цвят, в който е оцветен бастуна подава информация към другите участници в движението, че ползвателят на този бастун е с нарушено или напълно липсващо зрение.

Описание

  • Изработен от алуминий
  • Скъваем на 4 части
  • Черна пласмасова 17 сантиметрова дръжка с прикрепена връзка към нея
  • Основен бял цвят с червен сензорен участък
  • Дължина 123 см.