Кислороден концентратор под наем

180.00лв.

Описание

Условия за наемане:
Минимален период за наем 1 месец
Цена: 180 лв. на месец
Еднократно заплащане за комплект нови консумативи – 50.00 лв. с ДДС
Получаване след подписване на договор за наем, приемо-предавателен протокол, предплащане за 1 месец и закупуване на консумативи (общо 230.00 лв. с ДДС)