Слухов апарат ARIES

406.00лв.

Пълната сума в размер на 406 лв. за закупуване на Слухов апарат се изплаща от Агенция Социално подпомагане при увреждане на слуха.

За получаване на сумата е необходимо да се извървят няколко „ стъпки ”, които може да видите в раздел Ред за получаване  или като се свържете се с нас на тел: 02 967 66 87 и ние ще Ви обясним подробно как може да се възползвате от процедурата за отпускане на парична помощ за закупуване на помощни средства.

За да спестите време, ние ще Ви помогнем с изготвянето на необходимата документация за кандидатстване пред „Социално подпомагане“!

Описание

Поставя се зад ухото.

Слуховият апарат ARIES точно имитира функциите на вътрешното ухо, където звуковите сигнали се разделят и превръщат в електрически импулси, преди да бъдат обработeни в мозъка. Вътрешното ухо е изключително чувствително и за най-незабележителните разлики във височината и силата на тона. За да пресъздаде този процес, дигиталният процесор на ARIES разпределя постъпващите сигнали в по-теснолинейни канали, общо девет, всеки със свои собствени прецизни настройки.
Деветте канала реагират мигновенно на внезапни промени в нивата на звука, на прекалено силни звуци или шум в тиха среда, като специалната технология осигурява по-реалистична и естествена звукова среда.

ARIES осигурява дигитална изисканост за днешния активен и изпълнен с разнообразие живот. Много от всекидневните ни дейности зависят от точната разбираемост и комуникация, при наличие на много, отклоняващи вниманието звуци. Високата сложност на ARIES ни позволява да осигурим на пациентите значително по-ефективни слухови решения.
Несравнимата гъвкавост на ARIES ни дава възможност по-прецизно да адаптираме функциите му към всякакви ситуации и стилове на живот.

ARIES е един от най-малките по размер слухови апарати и би могъл да е сполучливият избор, в случай че ушният канал е прекалено тесен за слухов апарат тип “в-канала“. Даже слуховите апарати тип “зад-ухото“ са много по-малки от обикновено.

Максимална мощност: До 30dB
редукция на стъпки от по 2 dB
(диапазонът варира в различни канали)
Размер на батерията:№13