Aнтидекубитален дюшек под наем" />

ДАЯ ЕООД предлага Антидекубитален дюшек под наем, който се състои като система от 2 части:

1. Дюшек (или матрак), това е основната част на Антидекубиталния дюшек и представлява надуваем дюшек от силиконова материя, която се поставя под болния и поддържа постоянен масаж на тялото му. По този начин предотвратява образуването на декубитални рани или т.нар. рани от залежаване.
2. Компресор (или помпа) за антидекубитален дюшек, който надува на различни цикли дюшека (матрака) и поддържа, чрез зададена програма, определено количество приток на въздух, нужен за дюшека.

Условия за получаване на антидекубитален дюшек под наем:

Дюшека (матрака) не се дава под наем, тъй като веднъж надут и поставен под болния, от хигиенна гледна точка не може да се предлага за използване на друг човек. Поради тази причина е нужно неговото закупуване в размер на 70 лв.

Ето защо под наем се отдава само компресора на антидекубиталния дюшек. Наемът му е по 2 лв. за всеки ден, като минималния срок за наемане е 10 календарни дни. Заплаща се депозит в размер на 100 лв., при наемането на компресора.

При задържането и използването на компресора на антидекубиталния дюшек за повече от 30 календарни дни наемът му на ден ще бъде по 1 лв.

Връщането на компресора на антидекубиталния дюшек трябва да бъде във вида, в който е бил нает, без повреди и почистен. В случай, че компресорът на антидекубиталния дюшек се връща с повреди, то те се оценяват според „Ценовата листа на частите, консумативите и услугите“ на фирма „ДАЯ“ ЕООД и се приспада сумата съответстваща на повредата.

При замърсен и непочистен компресор за антидекубитален дюшек се удържат 15 лв.
При връщане на компресора на антидекубиталния дюшек от депозита, оставен за него при получаването му се приспадат сумата от сбора на наемните дни и сумата от евентуалните повреди и/или замърсяване. В случай, че наемната сума е по-голяма от оставения депозит, то разликата се доплаща.

Navigation
Затваряне

Количка

Viewed

Наскоро разгледани

Close

Категории