fbpx

Личната хигиена е важен дял от общата хигиена. Тя се занимава със запазване и укрепване на човешкото здраве чрез прилагане на хигиенни мероприятия, отнасящи се пряко до човека през целия му живот. Поддържане на чистотата на тялото е съществена част от личната хигиена на индивида, чиито правила той трябва да усвоява и спазва от най-ранна детска възраст до дълбока старост.

Затваряне Количка
Затваряне Харесани
Close Наскоро разгледани
Затваряне
Затваряне
Категории