fbpx

Въвеждане на еврото в Република България

Всички юридически лица в страната следва да предприемат мероприятия за обезпечаване на плавен преход към новата национална валута – евро съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България . В изпълнение на тези цели ДАЯ ЕООД осъществява практическа подготовка за приемане на новата валута посредством допълване и изменение на наличните и създаване на нови софтуерни решения на платформите за електронна търговия. 

Съгласно Националния план България ще се включи във Валутно-курсов механизъм II (ВМ II) с режима си на паричен съвет (валутен борд) и фиксиран централен курс от 1.95583 лева за 1 евро, който курс ще бъде запазен и при влизането на страната ни в еврозоната.

След включването на българския лев към ВМ II, подготовката за присъединяването на България към еврозоната е при целева дата 1 януари 2024 г., определена с извършеното през март 2021 г. изменение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната.

Превалутиране от лева в евро – превалутирането означава физически обмен на левове в брой за евро и преизчисление на цените, депозитите, заемите, финансовите инструменти и другите балансови позиции. Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро, който ще бъде потвърден с изменение на Регламент (EО) № 2866/984 (Регламент (ЕO) № 2866/98 — относно валутните курсове към еврото на валутите на държавите членки, които приемат еврото). Не се допуска преизчисляване на суми, използвайки съкратената форма на фиксирания обменен курс, а трябва да се използва изцяло фиксираният курс за обмен, т.е. с всичките пет знака след десетичната точка. Едва тогава полученият резултат може да бъде закръглен до втория знак след десетичната запетая.

Защита на потребителите – ДАЯ ЕООД се ангажира процесът да бъде прозрачен и всеки да може да провери цените собственоръчно, като спази правилото за закръгляне посочено в горния абзац. 

Съгласно Националния план са заложени 2 Сценария за въвеждане на еврото:

1. Сценарий без преходен период

2 . Сценарий с преходен период.

ДАЯ ЕООД разработва собствено софтуерно решение за осигуряване на преход от български лева към евро състоящо се от 3 стъпки разделени в 3 самостоятелни софтуерни модула:

1. Показване на цените в две валути, като водеща е Българският лев. (woo-bgn-eur.zip).

2. Превалутиране на всички цени на продуктите в базата данни към новата валута – евро (woo-bgn-eur-convert.zip).

3. Показване на цените в две валути, като водеща е единната валута. (woo-eur-bgn.zip).

Разходите по изработката на софтуерното решение са за собствена сметка, и са съвместими с PHP7.3, WordPress 6.1.1 и WooCommerce 7.3, и могат самостоятелно и/или заедно според нуждата да изпълнят заложения от държавата регламент. 

За въвеждането на еврото се приема сценарий без преходен период, т.е. датата на приемане на еврото съвпада с въвеждане на еврото като официална разплащателна единица. Един месец след като Съветът на ЕС вземе решение, че Република България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото и потвърди фиксирания обменен курс за конвертиране на лева в евро, ще влезе в сила изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в лева и
евро. Това задължение ще продължи да бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото.

През първия един месец от деня на въвеждането на единната европейска валута в Република България левът и еврото ще бъдат в обръщение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. Това означава, че ако страната ни се присъедини към еврозоната на 1 януари 2024 г., до 31 януари 2024 г. включително, левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единственото законно платежно средство в България.

Едномесечният преходен период ще спомогне да се осигури постепенен преход към новата валута. През този един месец гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центрове за услуги. От друга страна, търговците трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро, освен ако те не могат да го направят от практически съображения.

Задължително двойно
обозначаване на цените в лева и евро
1 месец след датата
на вземане на решение от Съвета на
ЕС за въвеждане на
еврото в България
12 месеца от датата
на въвеждане на еврото в България
.

Затваряне
Бързи контакти

+359 2 967 66 87
+359 877 0877 94

ЦЕНТРАЛЕН МАГАЗИН:
гр.София, ул.“Петра” №6
Магазинът се намира в близост до входа на Спешно отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” (Болница ИСУЛ)

Работно време:

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, на 22.02.2024г /Четвъртък/ ще работим от 09:00 до 16:00 часа!

Понеделник ÷ Петък:

09:00 до 17:30ч

Обедна почивка:

12:30 до 13:00ч.

Събота и Неделя: Почивни дни!

Вижте пълния адрес на магазина

Затваряне Количка
Затваряне Харесани
Close Наскоро разгледани
Затваряне
Сравняване на Продукти (0 Продукта)
Сравни продукта
Сравни продукта
Сравни продукта
Сравни продукта
Затваряне
Категории