Инвалидна количка под наем" />

Инвалидна количка под наем

Инвалидна количка под наем – условия:

Наемът на инвалидната количка е по 4 лева на ден, като минималния срок за наемане на помощното средство е 5 календарни дни.
Заплаща се депозит в размер на 180 лв., при наемането на инвалидната количка. Връщането на инвалидната количка трябва да бъде във вида, в който е била наета, без повреди и почистена.
В случай, че инвалидната количка се връща с повреди, то те се оценяват според „Ценовата листа на частите, консумативите и услугите“ на фирма „ДАЯ“ ЕООД и се приспада сумата съответстваща на повредата.
При връщане на инвалидната количка се приспада сумата от сбора на наемните дни, евентуално плюс сумата от евентуалните повреди и/или замърсяване, от депозита, оставен за нея при получаването й. В случай, че наемната сума е по-голяма от оставения депозит, то разликата се доплаща.
Navigation
Затваряне

Количка

Viewed

Наскоро разгледани

Close

Категории