Проходилка под наем" />

Проходилка под наем: условия:

Заплаща се депозит в размер на 72 лв., при наемането на проходилката.
Наемът на проходилката е по 3 лв. за всеки ден, като минималния срок за наемане на помощното средство е 5 календарни дни.
При задържането и използването на проходилката за повече от 20 календарни дни наемът й на ден ще бъде по 1 лв.
Връщането на проходилката трябва да бъде във вида, в който е била наета, без повреди и почистена.
В случай, че проходилката се връща с повреди, то те се оценяват според „Ценовата листа на частите, консумативите и услугите“ на фирма „ДАЯ“ ЕООД и се приспада сумата съответстваща на повредата.
При замърсена и непочистена проходилка се удържат 10 лв.
При връщане на помощното средство от депозита, оставен за нея при получаването и се приспада сумата от сбора на наемните дни и сумата от евентуалните повреди и/или замърсяване. В случай, че наемната сума е по-голяма от оставения депозит, то разликата се доплаща.

Navigation
Затваряне

Количка

Viewed

Наскоро разгледани

Close

Категории