fbpx

Безплатно получаване

„ДАЯ“ ЕООД Е ЛИЦЕНЗИРАНА ФИРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА:

безплатни помощни средства като инвалидни колички, тоалетни столове, столове за баня, комбинирани тоалетни столове, ходилки/проходилки, подлакътни патерици тип канадки, подмишечни патерици, бастуни, три и четириопорни бастуни, антидекубитални дюшеци за лежащоболни, антидекубитални възглавници и други помощни средства и резервни части и консумативи за всички изброени по-горе медицински изделия и помощни средства за хората с увреждане.

За безплатно получаване на помощни средства или за частично финансиране на медицински изделия и помощни средства от „ДАЯ” ЕООД е необходимо да се извървят няколко „ стъпки ”, а те са:

I – да ни се обадите или посетите нашите офис-магазини (в раздел „Контакти“ )

Ще представим и предадем опита си на Вас и заедно ще изберем, пробваме и обсъдим различните качества на предлаганите на пазара помощни средства за хората с увреждания. Ще Ви насочим кой ще бъде най-добрият избор за Вас и за човека, който би използвал дадения продукт. Ще Ви обясним подробно за Вашия индивидуален подход към процедурата за отпускане на целевата помощ от „Социално подпомагане“.

За да спестите време, ние ще Ви съдействаме и дадем насоки в изготвянето на необходимата документация за кандидатстване пред „Социално подпомагане“ за безплатно получаване на помощни средства!

При желание от Ваша страна да продължите по процедурата сами, без наша помощ, е необходимо да минете на следващия етап, а това е:

II – посещавате личният си лекар.

Личният лекар издава Направление до оторизирана лекарска консултативна комисия (ЛКК) – ортопедична, неврологична, хирургична или друга според заболяването. Препоръчително е  да издаде медицинска бележка, в която да сe впише диагнозата и моментното състояние на човека.

III – посещавате оторизирана лекарска консултативна комисия (ЛКК) според заболяването, например: Неврологична ЛКК, Ортопедична ЛКК, Хирургична ЛКК, Онкологична ЛКК, УНГ и т.н.

Направлението от личния лекар, копие от личната карта и/или копие от Епикриза, ТЕЛК или друг медицински документ, в който е видно състоянието и диагнозата на болния и комисията издава Медицински протокол, който се представя пред “Социално подпомагане”. Не е задължително човекът с увреждане да има Експертно решение (ТЕЛК) с група инвалидност. Необходимо е наличието на увреждане, за което се полагат помощни средства, според Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППИЗХУ.

Лицето с увреждане трябва да има наличие на медицински индикации, удостоверяващи постоянна нужда от помощни средства като:

– Частична или пълна парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. При такива увреждания се полагат: Инвалидни колички и/или Комбиниран стол за тоалет и баня;

– Увреждане на долни и горни крайници, което не позволява самостоятелното използване на обикновенните инвалидни колички, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка. При такова увреждане се полага: Акумулаторна инвалидна количка;

– При болни с тежки неврологични заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, онко болни, будна кома, терминално болни, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза. При такива увреждания се полагат: Антидекубитален дюшек с помпа и Антидекубитална възглавница;

– Увреждания, удостоверяващи постоянната нужда от тях. При такива увреждания се полагат: Патерици, бастуни, проходилки, бели и сензорни бастуни за слепи лица.

В случаите когато имате ТЕЛК Решение и на него са изписани необходимите помощни средства, не са необходими НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар, както и Медицински протокол на ЛКК, а направо това решение се представя пред “Социално подпомагане” за отпускане на целевата помощ за безплатни помощни средства.

IV – посещавате дирекция “Социално подпомагане” към общината/района по постоянен или настоящ адрес на лицето.

Там след попълване на Заявление-декларация (образец, получава се от службата) и предоставяне на Медицинския протокол от ЛКК или Експертно решение на ТЕЛК, както и лична карта на лицето, за което ще са помощните средства. В някои случаи от Д“СП“ изискват пълномощно от лицето представляващо човека с увреждане. Социалната служба в двуседмичен срок издава Заповед за отпускането на нужните помощните средства.

СПИСЪК НА ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ ЩЕ НАМЕРИТЕ В РАЗДЕЛ „Адреси на ДСП“ В САЙТА!

С издадената Заповед от дирекция „Социално подпомагане”, лицето има законовото право да получи помощното средство и медицинско изделие. В този документ е описано за какво помощно средство и медицинско изделие ви отпускат средства и каква е точната парична сума. В случаите когато сумата не е достатъчна за получаване на помощното средство, което сте си избрали, т.е. продажната му цена надхвърля получената целева помощ, то тогава ще се наложи доплащане от Ваша страна за да го получите.

Заповедта има характер на паричен еквивалент. С нея Вие може да ни посетите и веднага да получите помощното средство, за което сте кандидатствали и е одобрено да получите.

Вижте тук: Лимитни цени на целевата помощ (в момента документът не е активен)

Допълнителна информация!

  • Медицински протокол се издава от медицински заведения, които имат такива оторизирани лекарски консултативни комисии.
  • Някои от така наречените „стъпки“ могат да се спестят, според индивидуалността на случая, а за това ще Ви информираме ние!
  • Може да ни се обадите на тел: 0877 0877 94 или на телефоните публикувани в раздела „Контакти“ за да Ви информираме къде най-близко до Вас има такива лекарски комисии (ЛКК).
  • При невъзможност да изчакате времето на този ред за „Безплатно получаване“, защото в най-добрия случай минават около две седмици за получаване на безплатни помощни средства, за Ваше улеснение Ви предоставяме нужните помощни средства срещу сума във вид на депозит за съответното изделие. След получаването на Заповедта от „Социално подпомагане“, Вие ни я предоставяте, следователно ние оформяме останалата част от документацията и Ви възстановяваме предварително дадения депозит. Моля да се свържете с нас на нашите контакти, за да Ви информираме за депозита на отделните помощни средства.
  • Трябва да се знае, че всеки случай е индивидуален и възникват много въпроси преди и по време на процедурата за отпускане на средствата, ето защо ние от фирма „ДАЯ“ ЩЕ СМЕ ИЗЦЯЛО ДО ВАС по всяко време и ЩЕ ВИ ПОМАГАМЕ И КОНСУЛТИРАМЕ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО, не само защото това ни влиза в задълженията като лицензирана фирма от МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, а и за това защото СПАЗВАМЕ ЕТИЧНО-МОРАЛНИЯ НЕПИСАН ЗАКОН И ОТДАВАМЕ ЧОВЕШКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС!
  • Вижте как може да ползвате отстъпка при избор да получите от нас помощните средства тук: ОТСТЪПКА 10% !

Затваряне
Бързи контакти

+359 2 967 66 87
+359 877 0877 94

ЦЕНТРАЛЕН МАГАЗИН:
гр.София, ул.“Петра” №6
Магазинът се намира близо до входа на Спешно отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” (Болница ИСУЛ)

Работно време:
Понеделник ÷ Петък: 09:00 до 18:00 ч

Обедна почивка: 12:30 до 13:30 ч

Събота: 10:00 до 14:00 ч

Неделя: почивен ден

Вижте пълните адреси на магазините

Затваряне Количка
Затваряне Харесани
Наскоро разгледани Close
Затваряне

Затваряне
Меню
Категории