fbpx

Мозъчен инсулт

Какво представлява мозъчният инсулт?

Мозъчният инсулт е остро нарушение на мозъчното кръвообращение, което възниква при недостатъчен приток на кръв в мозък и причинява увреждане на невроните, глията и мезенхимната тъкан, изразяващо се в общомозъчни огнища или с психични нарушения.

Мозъчните инсулти според патогенетичните механизми за възникването им са: исхемични и хеморагични, а според протичането им са: остри, подостри, хронични и рецибивиращи.

Най-важните причини за получаване на мозъчен инсулт според Хайнц-Валтер Делнг са:

 • исхемии – супрааортни и мозъчни тромбози, емболии
 • кръвоизливи – интрацеребрални, субарахноидни
 • венозни мозъчни тромбози.

Основните клинични форми, развиващи се при съдовия мозъчен инцидент според С. Божинов са: мозъчен кръвоизлив, субарахноиден кръвоизлив, мозъчното размекване в резултат на мозъчна тромбоза или мозъчна емболия, тромбоза на вътрешните сънни артерии, преходни динамични разстройства на мозъчното кръвообращение, венозен инсулт от възпапително и невъзпалитепно естество.

Фактори за развитието на остри исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение

 • Ендогенни (вътрешни) рискови фактори: атеросклеротиини промени на аортата;  сърдечно съдови заболявания, дислипидемии,  вродени съдови аномалии, хематологични забопявания, васкулити, васкулопатии и др.
 • Екзогенни (външни) рискови фактори: апкохолизъм, тютюнопушене, черепно-мозъчни травми, лекарства, наркотици.

Клинична симптоматика:

Наблюдават се парези или парализа на крайниците, противоположна на огнището на поражението, спастична хипертония на мускулите — флексори на горния крайник и екстензори на долния крайник, повишени сухожилни рефлекси, липса на коремни рефлекси и поява на патологични и защитни рефпекси, клонус на ходилото u пателата.

 Каква рехабилитация може да се проведе?

Физикалната терапия и рехабилитация (ФТР) е от решаващо значение за оптимално функционално възстановяване, профилактика на предотвратимата инвалидност и постигане на възможната самостоятелност в ежедневието (според тежестта и вида на мозъчния съдов инцидент). При пациентите с прекаран мозъчен инсулт се налага провеждане на системно медикаментозно лечение и кинезитерапия, както и периодични курсове с преформирани фактори, могат да бъдат естествени и изкуствени:

 • естествени са въздух, вода.
 • изкуствени са електрически токове, магнитно поле, светлинни източници /вкл. лазер/,  като на тях отговарят респективно: Електро и Магнитотерапия, Светлолечение, Лазертерапия.

В първите 1 – 18 месеца след инцидента кинезитерапията (пасивни и активни специализирани методики) трябва да се провежда ежедневно, при постепенно натоварване и усложняване на упражненията. През 3-4 месеца са желателни и курсове по електролечение. След 18-ия месец до пета-шеста година се препоръчват комплексни неврорехабилитационни курсове по два пъти годишно, а след 6-тата година – ежегодни курсове по поддържаща ФТР.

Физикалната терапия и рехабилитация (ФТР) бива:

а) Медикаментозна терапия
б) Кинезитерапия – активна и пасивна. Тя включва:
 • Позиционно лечение – в покой (възглавници, пясъчни торбички) и при ходене
 • За профилактика на контрактурите (на глезен, китка ) и на сублуксацията на раменната става (чрез триъгълна кърпа или ортези);
 • Масажни прийоми за релаксиране на спастичните мускули и избягване на мускулни контрактури или тонизиращи прийоми за подпомагане активните движения;
 • Индивидуална лечебна гимнастика – пасивни, пасивно-активни или активни упражнения за паретичните крайници;
 • Стимулиране и релаксация на мускулите чрез прийоми(методики) на Проприцептивно невро-мускулно улесняване,Постизометрична релаксация, дихателна гимнастика; вертикализация; обучение в ходене – по равно и по стълби (при качване водещ е здравият крак, при слизане – паралитичният); упражнения за стабилизиране равновесието и походката.
в) Трудотерапия (Ерготерапия) – професионално преориентиране. Тя включва:
 • Обучение в дейности на ежедневния живот – обръщане и сядане в леглото, постепенно обучение за самостоятелно прехвърляне в инвалидна количка, евентуално изправяне – с помощ и самостоятелно, обучение в ходене, обучение в самостоятелно хранене, бръснене и тоалет и т.н.
Обучението в ходене преминава през два етапа:
 • ходене в успоредка (във водна и сухоземна среда), ходене с патерица – по равен терен, ходене с канадка/и – по равен терен;
 • усложнено ходене (с крайното помощно средство) – на неравен терен, изкачване, слизане, прекрачване (изкачване и слизане по стълби; препятствия).
г) Физиотерапия. Тя включва:
 • Преформирани физикални фактори: за повлияване на мускулния тонус – електростимулации на антагонистите на спастичните мускули, насочени към екстензорите на китката и глезена на паретичните крайници;
 • Ниско честотно импулсно поле – при придружаващи  нарушения в засегнатата длан  стъпало и пръсти или при налична придружаваща сублуксация на раменната става;
 • Интерферентни токове – при болезнено хемипаретично рамо и остеопороза на caput humeri ;
 • Ултразвук с нестероиден противо-възпалителен препарат – при болезнено хемипаретично рамо с придружаващ хумеро-скапуларен периартрит ;
 • Лазертерапия-облъчвания за повлияване на трофичните нарушения в дисталните части на засегнатите крайници  и при декубитални язви;
 • Акупунктура / лазерпунктура – за повлияване на спастицитета;Термотерапия с цел намаляване на спастично повишения мускулен тонус: компреси по Кени, парафинови апликации, hot packs, озокерит и др.; криотерапия с ледено блокче или т.нар. cold packs;

ВАЖНО! Кинезитерапия при мозъчно съдова болест изисква индивидуализиран подход към всеки пациент на всеки етап от развитие на заболяването.

 Какви помощни средства можем да ползваме?

Помощните средства, който можем да използваме в ранния етап на мозъчен инсулт са: инвалидна количка, комбиниран стол за баня и тоалет, антидекубитален дюшек. В късният възстановителен период се използват ходене с патерици и канадка/и – по равно, като изкачването и слизането по стълби с помощното средство става по следния начин:

 • при изкачване по стълби (стъпала) водещ е здравият крак (той поема изнасянето на тялото на по-горното стъпало)
 • при слизане – паралитичният (болният)

Друг вид средство е проходилката, но това зависи до каква степен са засегнати крайниците. Четириопорният бастун е подходящ за след инсултни състояния, защото осигурява добра опора и стабилност.

Затваряне
Бързи контакти

+359 2 967 66 87
+359 877 0877 94

ЦЕНТРАЛЕН МАГАЗИН:
гр.София, ул.“Петра” №6
Магазинът се намира в близост до входа на Спешно отделение на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” (Болница ИСУЛ)

Работно време:

Понеделник ÷ Петък: 09:00 до 17:00ч

Обедна почивка: 12:00 до 13:00ч

Събота и Неделя: Почивни дни!

Вижте пълния адрес на магазина

Затваряне Количка
Затваряне Харесани
Close Наскоро разгледани
Затваряне
Сравняване на Продукти (0 Продукта)
Сравни продукта
Сравни продукта
Сравни продукта
Сравни продукта
Затваряне
Категории